Sommarhälsning från Barnrättsbyrån

Skrivet av Barnrättsbyrån, 29 juni, 2018

Sommaren är här och jag vill passa på att sammanfatta de senaste månaderna – en vår som har gått i rasande fart.

I januari slog vi äntligen upp dörrarna till Barnrättsbyråns andra kontor, i Umeå. Att släppa iväg Barnrättsbyrån, vår bebis, har bitvis varit läskigt och hisnande, men att nu se att verksamheten står i full blom är en overklig känsla! Vi är oerhört tacksamma över det fina mottagandet vi har fått i Umeå, både från kommunen, civilsamhället och allmänheten och är så glada över att det var så många som ville fira med oss på invigningen.

Något som blivit väldigt tydligt när vi har öppnat i en annan stad och får uppdrag från barn och unga är att en funktion som Barnrättsbyrån verkligen behövs överallt. Precis som i Stockholm ser vi att det finns en genomgående röd tråd hos alla de barn och unga vi möter, där de bär på erfarenhet av att inte bli tagna på allvar. Oavsett uppdrag och vilka rättighetsområden vi arbetar med så har så gott som alla barn med sig den känslan när de söker sig till oss.

Trots att mycket spännande har hänt, har det på många sätt varit en tuff vår, där majoriteten av de barn och unga som sökt upp oss har befunnit sig i oerhört svåra situationer. Situationer där de plötsligt stått utan bostad och inte har mat för dagen. Uppdragsarbetet har därför handlat mycket om de mest grundläggande rättigheterna och basala behoven.

Frustrationen över vad Sveriges politiker har försatt dessa barn och ungdomar i, har växt sig allt större och för att lämna tillbaka ansvaret där det hör hemma bestämde vi oss för att skriva en rapport som släpptes i början av juni. Rapporten, som fick namnet Sveket, handlar om hur Sverige sedan hösten 2015 systematiskt nedmonterat många av de lagar och skyddssystem som påverkar unga ensamkommande. Vi har i rapporten låtit våra ungdomar berätta om sina erfarenheter sedan de kom till Sverige samt låtit yrkesverksamma från bl.a. Migrationsverket, socialtjänsten och civilsamhället vittna om den verklighet de möter.

Läs Sveket här: https://barnrattsbyran.se/wp-content/uploads/2018/06/Sveket-1.pdf

Trots den oreda man har skapat i migrationspolitiken är vi lättade över att riksdagen ändå tog ett visst ansvar över situationen när de i början av juni röstade igenom den nya gymnasielagen. Vi hoppas att den nya lagen kommer ge många unga en chans att äntligen få känna sig trygga i Sverige och fortsätta leva de liv man har byggt upp här. Vi ser dock med oro på hur andra saker kring de här ungdomarna ska lösas, som t.ex. tak över huvudet och mat för dagen, och inte minst en oro över den stora grupp unga som inte omfattas av den nya lagen.

För två veckor sedan röstade riksdagen också ja till att göra barnkonventionen till lag. Ett stort steg i rätt riktning för att stärka barns rättigheter i Sverige. För oss på Barnrättsbyrån och de barn och unga vi möter innebär det att vi kommer ha en tydligare hävstång att använda oss av när vi argumenterar kring barns rättigheter. Barnkonventionen gäller redan men vi är glada över att Sverige nu har tagit steget för att tydligare visa att man tar barns rättigheter på allvar. Samtidigt ser vi stora utmaningar kring hur barnkonventionen kommer efterföljas, speciellt med den rådande migrationspolitiken och det faktum att de allra flesta barn i Sverige fortfarande saknar en instans att vända sig till när deras rättigheter kränks. Vi kommer därför fortsatta, tillsammans med andra, att arbeta för att Sverige tar nästa steg för att stärka barns rättigheter genom att ratificera det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen.

Parallellt med allt som hänt under våren har Barnrättsbyråns ena grundare, Elin, varit på föräldraledighet och det har till stor del varit ett nytt team i verksamheten. Jag är stolt över vad vi som grupp har åstadkommit under den här våren, trots svåra tider i det politiska klimatet. Jag är stolt över att vi aldrig ger upp och slutar kämpa för barnens skull. Anna, Babak, Emma, Jenny, Karin, Klara och Nina – världens finaste team Barnrättsbyrån <3 Jag är också glad och tacksam över att vi, när samhället rustar ner, krokar arm med andra organisationer och rustar upp tillsammans.

Slutligen vill vi rikta ett innerligt tack till alla de barn och unga vi möter som släpper in oss i sina liv. Ert mod är beundransvärt och ni lär oss nya saker varje dag. Vi vill även passa på att tacka våra finansiärer och samarbetspartners som gör det möjligt för oss att driva Barnrättsbyrån vidare; Einar Belvén, Inkludera Invest, Reach for Change, Postkodstiftelsen, Arvsfonden, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Stockholms Stad & Bon Relations för att nämna några. Utan er – inget Barnrättsbyrån!

Nu tar vi en välbehövd semester och samlar ny kraft inför hösten och valet som kommer. Vi hoppas att ni vill följa med oss på resan!

Soliga kramar,

Ida Hellrup
Grundare & jurist Barnrättsbyrån