Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne tilldelar Elin Wernquist och Ida Hellrup 2022 års hedersutmärkelse

Skrivet av Barnrättsbyrån, 24 oktober, 2022

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne delar varje år ut en hedersutmärkelse. Syftet med utmärkelsen, som utdelas av Stiftelsens styrelse, är att hedra och uppmärksamma personer för insatser inom det sociala området och att stimulera till fortsatt socialt engagemang.

Det är med stor glädje som Barnrättsbyrån tar emot nyheten att våra grundare, Elin Wernquist och Ida Hellrup, tilldelats årets hedersutmärkelse för deras arbete med att grunda och utveckla Barnrättsbyrån.

– Vi är jätteglada och ärade att vi fått motta denna utmärkelse. Vi grundande Barnrättsbyrån som en reaktion på barns begränsade möjligheter att själva hävda sina rättigheter i Sverige och har sedan start arbetat enträget för att barn och unga ska tas på allvar och få rätt hjälp av samhället. Det har varit en lång resa och det känns väldigt fint att Bångs stiftelse stöttar och uppmärksammar vårt arbete, säger Elin Wernquist, grundare och generalsekreterare Barnrättsbyrån.

Här kan du läsa stiftelsens pressmeddelande med anledning av utmärkelsen.

________

Om Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne:
Stiftelsen skapades år 1927 genom en donation av Ernst August Bång och delar årligen ut 4 – 6 miljoner kronor till föreningar och organisationer för att förbättra de sociala levnadsvillkoren för barn och unga. Dessutom uppmärksammar stiftelsen årligen en eller flera personer som har gjort betydelsefulla insatser inom det sociala samhällsarbetet.