DN Debatt: Stoppa våldet mot barn på statliga ungdomshem

Skrivet av Barnrättsbyrån, 27 oktober, 2021

Barnrättsorganisationer och experter: Regeringen måste se till att våldet mot intagna barn på statliga Sis-hem upphör. Barn och ungdomar utsätts för en metod som inkluderar fysiskt våld av personal i 80 procent av fallen, visar ny rapport.

Utifrån den rapport vi på Barnrättsbyrån släppt idag går vi tillsammans med flera barnrättsorganisationer och experter i rapporten gemensamt ut i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Läget på de statliga ungdomshemmen är akut och ansvaret i fråga ligger nu på SiS, regering och riksdag att förhindra fortsatt lidande och återkommande rättighetskränkningar. Vi uppmanar därför regeringen att vidta följande åtgärder:

 Ta bort avskiljning som befogenhet för barn som vårdas enligt lagen om vård av unga (LVU). Avskiljning har kommit att användas systematiskt för att ingripa med våld mot sårbara barn, vilket strider mot intentionerna i för­arbeten till lagen. Vid livsfarliga situationer där personal behöver ingripa finns annan lagstiftning som stöd som nöd och nödvärn. När FN:s barnkonvention blivit svensk lag och med det faktaunderlag som vi nu presenterar går det inte längre att motivera avskiljning som befogenhet.

 Avskaffa farliga metoder för fysiska ingripanden (NPNL). Regeringen bör ge Sis direktiv att i stället motverka våld genom relationella, humana och icke-fysiska metoder och förhållningssätt som utgår från beprövad erfarenhet inom exempelvis socialt arbete, LSS och psykiatri. Dessa metoder ska ha stöd i forskning och barns rättigheter.

 Säkerställ barns tillgång till en klago­instans. Barn, i synnerhet inom Sis, har rätt till en oberoende instans dit de själva kan vända sig för att få hjälp och stöd i frågor som rör deras rättigheter. Fokus bör vara på det individuella barnets klagorätt och funktionen får inte sammanblandas med verksamhetstillsyn. Förslag om en sådan klagoinstans har lagts fram i tre statliga utredningar – nu behöver den bli verklighet.

foto: Anna-Karin Nilsson