Samtal med socialutskottet och uppföljande rapport om avskiljningar och missförhållanden på SiS

Skrivet av Barnrättsbyrån, 11 maj, 2022

Den 10 maj samlades Barnrättsbyrån tillsammans med våra kollegor från Bris, Childhood, ECPAT, Maskrosbarn, Rädda Barnen och Unicef hos riksdagens socialutskott i ett rundabordssamtal för att prata om våld, avskiljningar och missförhållanden som barn utsätts för inom SiS. Fokus för mötet var nästa steg för att avskaffa avskiljningar och följa upp hur situationen har varit för barn på SiS under 2021 ur ett barnrättsperspektiv. Trots stora satsningar och positiva budskap från SiS under 2021 så visar Barnrättsbyråns granskning att situationen för barn, och särskilt flickor, är fortsatt alarmerande.

I den uppföljande rapporten ”Avskiljningar, våld och missförhållanden inom SiS ungdomsvård 2021” har vi följt upp SiS statistik över avskiljningar, klagomål från barn och beslut från IVO, JO:s beslut gällande fyra ungdomshem och SiS årsredovisning. Barnrättsbyrån har reagerat på att SiS egen rapportering varken benämner eller svarar upp på den massiva kritik myndigheten fått gällande personalens våld mot barn och missförhållanden under 2021. Att två avdelningar och en institution under mindre än 1,5 år har tvingats stänga på grund av allvarliga kränkningar och brott mot barn uppmärksammas inte alls. Vi har också reagerat på att den minskning av avskiljningar som presenterats inte tar hänsyn till att en institution med rekordhöga avskiljningstal fått stänga på grund av att det framkommit att barn utsatts för våld, kränkningar och övergrepp av personal.

Det väcker frågan om hur lång tid det ska få ta för en myndighet att skydda barn från våld och övergrepp, och hur förutsättningarna ser ut för en sådan förändring om myndigheten själv inte benämner det som ett problem i sin egen rapportering.

Från rundabordssamtalet tar vi med oss att alla ledamöterna uttryckte en gemensam ambition att arbeta för att avskiljningar omgående måste upphöra:

”Avskiljningar måste bort, personalens kompetens höjas och varje barn som placeras ska kunna göra sin röst hörd”
– Acko Ankarberg Johansson, ordförande (KD)

”Att bruka våld mot utsatta barn och unga är inte ett sätt att få ordning på ett sargat liv. Det är ett arbete som behöver ske nu och såna lagar behöver vi på plats 2023” – Mats Viking (S)

”Våldet och avskiljningar kommer aldrig upphöra så länge vi inte säger stopp. Och det måste ske nu. Barns liv går inte i repris.” – Juno Blom (L)

”Att våld fortfarande används som metod mot barn på institution är ovärdigt ett modernt samhälle som säger sig följa barnkonventionen. Det är hög tid att avskiljningar verkligen avskaffas och barn och ungas rättigheter sätts i främsta rummet.” – Christina Höj Larsen (V)

”Det är hög tid att komma tillrätta med alla form av av missförhållanden inom statens institutionsvård. Sverige kan bättre.” – Linda Lindberg (SD)

”Vi lever i Sverige, det ska vara världens främsta välfärdsland. Då ska man få den kvalificerad hjälpen när man är som mest utsatt, inte utsättas för våld, avskiljningar och övergrepp.” Camilla Waltersson Grönvall (M)

Barnrättsbyrån uppmanar nu regeringen att agera på socialutskottets uppmaning. Det duger inte att säga att avskiljningar, våld och missförhållanden ska upphöra på sikt – det ska upphöra nu.

Länk till ”Avskiljningar, våld och missförhållanden inom SiS ungdomsvård 2021”