Vi säger hejdå till Lisa efter fyra år som ansvarig jurist på Barnrättsbyrån

Skrivet av Barnrättsbyrån, 5 september, 2023

Efter nästan fyra år som ansvarig jurist och barnombud på Barnrättsbyrån är det nu dags för vår bästa Lisa Swanson Carlström att lämna över stafettpinnen till en ny engagerad och driven jurist. Men innan vi säger hejdå till Lisa passade vi på att ställa några frågor till henne om hennes arbete här på Barnrättsbyrån, vad nästa steg i karriären är för henne och vad hon har för goda råd till sin efterträdare som vi nu är på jakt efter. En tjänst du kan läsa mer om här!

Lisa, efter fyra år som ansvarig jurist ska du sluta på Barnrättsbyrån. Vart är du på väg?
– Jag har tidigare arbetat som åklagare och nu ska jag tillbaka till rättsväsendet men denna gång till polisen och arbeta med brott i nära relation. Det har alltid varit en viktig fråga för mig, även här på Barnrättsbyrån. 

Du har under dina år drivit Barnrättsbyråns juridiska arbete. Kan du beskriva lite vad du gjort?
Som ansvarig jurist på Barnrättsbyrån har jag tillsammans med mina kollegor fått förtroendet att träffa många barn som upplevt svåra livssituationer. Det är tydligt att barn i kontakt med myndigheter många gånger har svårt att få vara delaktiga eller ens bli hörda i viktiga beslut som handlar om deras liv. Många barn har till och med upplevt svårigheter att bli trodda när de berättar om allvarlig utsatthet. Det gör att det är viktigt att vi på Barnrättsbyrån arbetar brett med barns rättigheter utifrån hela barnkonventionen. 

Under mina år på Barnrättsbyrån har jag arbetat mycket med barns rätt att skyddas från våld och övergrepp och även möjligheten att klaga när rättigheter kränks. Ett av mina fokusområden har varit situationen för frihetsberövande barn, främst barn som placerats på låsta ungdomshem drivna av Statens institutionsstyrelse. I vårt uppdragsarbete med barn har vi uppmärksammat att många barn utsatts för allvarliga rättighetskränkningar under sina placeringar, såsom tvångsåtgärder som saknar stöd i lag, våld från personal och även sexuella övergrepp. Samtidigt har just dessa barn ofta väldigt svårt att få upprättelse och bli trodda när de berättar. Det finns även praktiska hinder som gör det svårt för barnen själva att klaga och få till juridiska prövningar. Vi har därför hjälpt barn att överklaga, anmäla till polis, socialtjänst och tillsynsmyndigheter. Som barnrättsorganisation har vi även på ett strukturellt plan anmält företrädare för Statens institutionsstyrelse för tjänstefel, samt gjort flera anmälningar till tillsynsmyndigheter för att uppmärksamma dem på en oacceptabel situation för barn inom tvångsvården. Utöver detta har vi också gjort ett stort arbete för att påverka lagstiftningen så att skadliga tvångsmedel och våld från personal ska förhindras och förbjudas. 

Ett viktigt och intressant arbete! Nu ligger ju annonsen för att hitta Barnrättsbyråns nya ansvariga jurist ute. Har du några medskick till den som blir din efterträdare?
– Att vara öppensinnad. När man själv tidigare har arbetat på myndighet är det lätt att man bär med sig ett väldigt stort förtroende för tjänstemän vid stat eller kommun. Så ska det naturligtvis också vara, men samtidigt är det viktigt att ha en öppenhet för att allt kan hända. Jag själv hade till exempel innan mitt arbete på Barnrättsbyrån aldrig kunnat föreställa mig hur allvarliga missförhållandena faktiskt är inom tvångsvården för barn.

Tack för pratstunden Lisa. Vi kommer sakna dig massor och önskar dig all lycka till i din nya roll!
Tack själv! Jag kommer att sakna er och alla modiga barn och unga som gett mig förtroendet att kämpa tillsammans med dem helt otroligt mycket. Jag är så stolt över allt jag har fått göra tillsammans med er och har sådant stort förtroende för allt ni kommer att ta er för den närmsta tiden, inte minst i frågor som rör frihetsberövade barns rättigheter.