Arkiv: Publikationer

Följ vårt arbete

Här delar vi med oss av tankar och händelser som är aktuella och viktiga på Barnrättsbyrån.

Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll

En folder med information om barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll som handlar om hur barn ska kunna hävda sina rättigheter. Foldern är framtagen tillsammans BRIS, Rädda Barnen, UNICEF […]

Läs mer

Barnens röster 2018 – Stockholm

En utvärderingsrapport om Barnrättsbyråns arbete i Stockholm 2018. Utvärderingen är utförd av fil.dr i socialt arbete, Karin Röbäck de Souza, på uppdrag av Barnrättsbyrån. Utvärderingens syfte […]

Läs mer

Barnens röster 2018 – Umeå

En utvärderingsrapport om Barnrättsbyråns arbete i Umeå 2018. Utvärderingen är utförd av socionom Sara Wikman på uppdrag av Barnrättsbyrån. Utvärderingens syfte är att låta de barn […]

Läs mer

Årsredovisning 2018

Vår årsredovisning för 2018 som beskriver vårt fjärde verksamhetsår och även året vi startade vår verksamhet i Umeå.

Läs mer